Takaisin

Venäjän kielikurssi

22.10.2018 - 24.10.2018

Venäjän kurssi 22.-24.10.2018

Ma 22.10. klo 10.00-16.00

Ti 23.10. klo 09.00-16.00

Ke 24.10. klo 09.00-15.00

Paikka: Vuosaaren Merimieskeskus, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki

Kurssin alussa luonnollisesti kerrataan aakkoset.

Käsitellään mm. kohteliaisuuksia, palvelu- ja opastussanastoa sekä tehdään erilaisia käytännön harjoituksia käyden tilanteiden niin vaatiessa läpi peruskielioppia ja ääntämistä - kuitenkaan parkkeeramatta niihin.

Pyritään ottamaan huomioon kunkin osallistujan kielelliset tarpeet: voimme kiinnittää huomiota heille tärkeimpiin kielellisiin seikkoihin, kuten ääntämiseen, verbeihin etc. Tilanteen vaatiessa teimme myös niihin liittyviä harjoituksia.

Kurssi sopii sekä ihan aloittelijoille että jo venäjää vähän osaaville. 

Venäjää hyvin osaavatkin ovat myös tervetulleita, sillä viime vuoden vastaava kurssi osoitti, että kaksi-kolme eri tasoista pienryhmää erinomaisesti pärjäsivät yhteisessä ryhmässä ja ovat oppineet kurssin aikana.

Ilmoittautuneet voivat halutessaan lähettää etukäteen heille tärkeimpiä ilmaisuja.
 

Språkkurs i Ryska

Plats: Nordsjö sjömanscentralen, Proviantgatan 4, 00980 Helsingfors

Kurstidtabell:

Mån 22.10. kl. 10.00-16.00

Tis 23.10. kl. 09.00-16.00

Ons 24.10. kl. 09.00-15.00

 

I början av kursen upprepar vi alfabetet.

Vi går igenom mingeltal, service- och guidevokabulär. Vi gör också olika praktiska övningar. Om det behövs kan vi gå genom grammatik och uttal, utan att fastna på det för länge.

Vi försöker ta hänsyn till var och ens språkliga nivå: Vi kan bland annat fokusera på det som deltagarna anser vara viktigast till exempel uttal, verb, etc. 

Den här kursen passar bra för riktigt nybörjare och för dem som redan delvist känner till språket. 

Även de som har bra kunskap i ryska är välkomna. Förra årets kurs bevisade att även två-tre småa grupper i olika nivåer kan utmärkt undervisas tillsammans.

Deltagarna kan ifall de vill skicka info om vad de vill lära sig på förhand. 


 


Ilmoittautuminen