Varustamoille


Haku ForMareen

Mikäli varustamona olette kiinnostuneita hakemaan mukaan ohjelmaan, suosittelemme tutustumaan materiaaliin ja julkaisuihin ForMaren kotisivuilla (www.mepa.fi/formare). Tämän jälkeen voitte myös varata esittelytilaisuuden lähettämällä sähköpostia: formare@mepa.fi.


Valinnat

Varustamona te päätätte maksimiosallistujamäärän, joista olette valmiita maksamaan. Tämä määrä ei silti välttämättä täyty, sillä ForMareen valitaan mukaan ainoastaan hakukriteerit täyttävät henkilöt. Kriteereinä ohjelmaan ovat:

  • Seilausvuosia tulee olla jäljellä, jotta ohjelma auttaa nimenomaan työssä jaksamisessa.
  • Vakituinen työsuhde 
  • Tarve elämäntapamuutokselle.

Valinnat tehdään yhdessä työterveyshuollon sekä laivan sairaanhoitajien kanssa. Mikäli laivassanne ei ole sairaanhoitajaa, voi valinnat tehdä myös esimerkiksi varustamon HR-henkilön kanssa. 

Valintakierrosten jälkeen varustamolle esitetään lista mahdollisista valituista. Tästä listasta varustamo voi antaa vielä muutosehdotuksia, mikäli näkee asian tarpeelliseksi.

 

Varustamon tehtävät

Kun varustamona olette sitoutuneet mukaan ForMareen, tulisi teidän ilmoittaa tästä myös työterveyshuoltoonne. jotta hekin ovat tietoisia asiasta.

Mikäli ForMare on heille entuudestaan tuntematon projekti, kehottakaa heitä tutustumaan osoitteeseen www.mepa.fi/tyoterveys/. Nettisivut on heille suunnatut ja sieltä selviää keskeisimmät asiat työterveyshuollon roolista.

Ilmoittakaa myös laivan mahdollisille sairaanhoitajille ohjelmasta ja antakaa heille sama linkki. Siellä löytyy muun muassa mainos, jota olisi hyvä saada levitettyä laivaan. 

 

Hinta

ForMaren hinta varustamolle on 700 euroa/osallistuja. Tämä kattaa koko 3 ½ vuoden jakson kaikkine sisältöineen. 

Tällä hinnalla saa myös tulosraportin, eli yhteenvedon kaikista tuloksista kerran vuodessa (yhteensä 4 tulosraporttia yhdeltä ryhmältä). 

Varustamolla on myös oikeus saada väliaikatietoja sekä muuta tilannekatsausta niin halutessaan.

Tämän lisäksi myös kaikki ForMareen liittyvät julkaisut ja tutkimukset ovat osana pakettia, mikä annetaan varustamoille.

 

ForMaren rekisteriseloste