Hallitus
 

Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja

 
 •  Esa Lonka (puheenjohtaja 31.12.2017 asti)
  varajäsen: Hallitusneuvos Susanna Siitonen
  1.1.2018 alkaen puheenjohtaja Harri Hietala 31.12.2019 asti
 

Laivanvarustajien edustaja

 
 • Työmarkkinajuristi Maija Mattila
  varajäsen: varatoimitusjohtaja Hans Ahlström
 
 • VP, Administration and Crewing Development Katarina Hildén
  varajäsen: Toimitusjohtaja Olof Widen
 

Merenkulkijoiden edustajat

 
Miehistön edustajat
 
 • Liittosihteeri Kenneth Bondas (Suomen Merimies - Unioni)
  - varajäsen: Asiantuntija Satu Silta
 
Päällystön edustajat
 
 • Merikapteeni Kai Terimaa (Suomen Laivanpäällystöliitto)
  - varajäsen: Toiminnanjohtaja Johan Ramsland
 
 • Konemestari Harri Piispanen (Suomen Konepäällystöliitto)
  varajäsen: Asiamies Joachim Alatalo
 
   
Läsnäolo - oikeus
 
 • Suomen Merimieskirkko ry:n edustaja
  Pääsihteeri Hannu Suihkonen