Haku ForMareen


Mikäli varustamona olette kiinnostuneita hakemaan mukaan ohjelmaan, suosittelemme tutustumaan materiaaliin ja julkaisuihin ForMaren sivuilla. Tämän jälkeen voitte myös varata esittelytilaisuuden lähettämällä sähköpostia: formare@mepa.fi.


Valinnat


Varustamona päätätte maksimiosallistujamäärän, joista olette valmiita maksamaan. Tämä määrä ei silti välttämättä täyty, sillä ForMareen valitaan mukaan ainoastaan hakukriteerit täyttävät henkilöt. Kriteereinä ohjelmaan ovat:

  • Seilausvuosia tulee olla jäljellä, jotta ohjelma auttaa nimenomaan työssä jaksamisessa

  • Tarve elämäntapamuutokselle

  • (vakituinen työsuhde)

Valinnat tehdään yhdessä työterveyshuollon sekä laivan sairaanhoitajien kanssa. Mikäli laivassanne ei ole sairaanhoitajaa, voi valinnat tehdä myös esimerkiksi varustamon HR-henkilön kanssa. 

Valintakierrosten jälkeen varustamolle esitetään lista mahdollisista valituista. Tästä listasta varustamo voi antaa vielä muutosehdotuksia, mikäli näkee asian tarpeelliseksi.

 

Varustamon tehtävät


Kun varustamona olette sitoutuneet mukaan ForMareen, tulisi teidän ilmoittaa tästä myös työterveyshuoltoonne, jotta hekin ovat tietoisia asiasta.

Mikäli ForMare on heille entuudestaan tuntematon projekti, kehottakaa heitä tutustumaan ForMare materiaaliin. Ilmoittakaa myös laivan mahdollisille sairaanhoitajille ohjelmasta. 

 

Hinta
 

ForMaren hinta varustamolle on 700 euroa/osallistuja. Tämä kattaa koko 3 ½ vuoden jakson ja sisältää:

  • 10x ohjatut harjoittelukerrat/osallistuja

  • 5x kuntotestit/osallistuja

  • Tulosraportin kerran vuodessa, joka on yhteenveto osallistujien tuloksista 

  • Oikeus saada väliaikatietoja sekä muuta tilannekatsausta niin halutessaan

  • Kaikki ForMareen liittyvät julkaisut ja tutkimukset