Vår styrelse


Arbets- och näringsministeriets representant


Ordförande: Harri Hietala, Samarbetsombudsman
Suppleant: Tarja Kröger, Regeringsråd

Representanter för skeppsredare


Maija Mattila, Arbetsmarknadsjurist
Suppleant: Hans Ahlström, Reservverkställande direktör

Katarina Hildén, VP, Administration and Crewing Development 
Suppleant: Tiina Tuurnala, Verkställande direktör

 

Representanter för sjöfararna


Manskapets representanter

Kenneth Bondas, Förbundssekreterare
Suppleant: Satu Silta, Fackman

Befälets representanter

Kai Terimaa, Sjökapten
Suppleant: Johan Ramsland, Verkställande direktör

Harri Piispanen, Maskinmästare
Suppleant: Joachim Alatalo, Ombudsman

 

Närvarorätt


Hannu Suihkonen, Generalsekreterare, Sjömanskyrkan