Vårt representantskap

 

Till Sjömansservicebyråns representantskap hör följande personer utnämnda av arbets- och näringsministeriet 15.12.2015 och kompletterat 11.4.2017:

 

Arbets- och näringsministeriets representant


Regeringsråd Tarja Kröger (ordförande)
Suppleant: Äldre styrelsesekreterare Nico Steiner

 

Kommunikationsministeriets representant
 

Regeringsråd Tiina Ranne (vice ordförande)
Suppleant: General inspektör Iida Huuhtanen 

 

Finansministeriets representant
 

Utvecklingschef Virpi Einola-Pekkonen 
Suppleant: Förhandlande fackman Lauri Liusvaara 

 

Representanter för skeppsredarna
 

Lena Marcus, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Lars-Erik Karlsson

Jan Laurell, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Mikko Rausti, Sjöpersonalchef 

Hanne Hinders, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Sari Törnroos, Sjöpersonalchef 

Susanna Siljander, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Heikki Leikkonen

 

Representanter för sjöfararna


Manskapets representanter

Mikko Ervast, Huvudombudsman
Suppleant: Monika Parikka, Servitris

Tarja Rännäli-Lehto, Köksmästare
Suppleant: Tero Palokoski, Huvudombudsman

Däckbefälets representanter

Dan Stenbäck, Sjökapten
Suppleant: Niclas Seligson, Sjökapten

Maskinbefälets representanter

Jari Simpura, Maskinchef
Suppleant: Sami Uolamo, Ombudsman