SSB-avgifter för rederiet


Sjöfarare som arbetar på ett finskt handelsfartyg i utrikestrafik, räddningsfartyg som i förvärvssyfte används till havs, isbrytare, farledsfartyg, fartyg som utför sjömätning, forskningsfartyg samt fiskefartyg som är verksamt utanför Östersjön samt hans eller hennes arbetsgivare är skyldiga att betala en serviceavgift till Sjömansservicebyrån.

För sjöfararen är serviceavgiften en tusendel av den inkomst som sjöfararen får på fartyget. För arbetsgivaren är serviceavgiften en tusendel av den inkomst som betalas till sjöfararen på fartyget. (Sjömansservicelåg, 4 §)

När ett rederi betalar SSB avgift, har sjöfararna som arbetar på rederiets fartyg rätt att använda alla Sjömansservicebyråns tjänster.


Instruktioner för betalning av SSB-avgifter

 

Om ert rederi har frågor om SSB-avgifter, varvänlig och kontakta Sjömansservicebyråns ekonomiansvarige Päivi Seppälä (talous@mepa.fi)

 

 

YHTEYSTIEDOT

Henkilöstö
Täällä toimimme
Palveluverkosto

 

TILAA

Vapaavahti
MEPAn Uutissähke
Kirjat ja elokuvat

 

 

KÄYNTIOSOITE

Merimiespalvelutoimisto
Linnankatu 3, 00160 Helsinki
PL 170

Auki arkipäivisin 9 - 15

+358 9 668 9000
mepa@mepa.fi MEISTÄ

Mikä on MEPA?
MEPA-maksut
Tiedotus
Toimimme yhdessä

 

Anna palautetta meille - arvostamme sitä!

 

 

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskut
Välittäjä: OpusCapita
Välittäjätunnus: 003710948874 
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702425205