Vad är SSB?


Sjömansservicebyrån (SSB) som grundades år 1973 har som uppgift att se till att också sjöfarare i mån av möjlighet kan utnyttja samhällets tjänster.


Studerar du sjöfart? 
 

Studeranden har rätt att delta på SSB:s kurser. Studeranden betalar samma kursavgift som aktiva sjöfarare betalar.

Det är möjligt att delta på idrottsturneringar på det villkoret att studerandelag inte tar en plats från lag som består av aktiva sjöfarare. Studeranden kan rikta frågor angående turneringsdeltagande till arbetshälso- och motionsansvarige (urheilu@mepa.fi).

SSB rör sig aktivt på läroanstalterna inom sjöfarten. Presentationer av SSB:s tjänster är möjliga att ordna för er skola om ni är intresserade. Ta kontakt med SSB:s informationsansvarige (vapaavahti@mepa.fi).

 

Arbetar du till sjöss?
 

Sjöfarare som betalar SSB-avgift har rätt till alla tjänster som SSB erbjuder.

Via biblioteket kan du beställa valfria böcker och dvd-filmer till fartyget. Tidningstjänsten som SSB:s ombudsmän och kontaktpersoner erbjuder förser fartygen med de nyaste dagstidningarna och tidskrifterna.

Idén med SSB:s kurser är flexibla tidtabeller och förmånliga priser.

Motions- och idrottstjänster som SSB organiserar är kostnadsfria. Tjänster som erbjuds via samarbetspartner är förmånligare tack vare SSB:s stöd.

Yllässtugorna erbjuder sjöfarare med sina familjer och vänner att till ett märkbart förmånligare pris njuta av Lapplands fjällandskap.

ForMare-hälsoprogram är planerat för sjöfarare som är i behov av en livsstilsförändring.

 

Är du pensionerad sjöfarare?
 

Pensionärer kan hyra Yllässtugor vid de fallen det finns lediga stugor. Aktiva sjöfarare har företräde för reservation.

Ännu 6 månader efter att en sjöfarare gått i pension kan han/hon anmäla sig till kurserna på samma vis som aktiva sjöfarare. Efter 6 månader kan pensionärer delta på kurser om det finns utrymme. Pensionärernas självrisk är lite högre än kursavgiften som aktiva sjöfarare betalar.

Även pensionerade sjöfarare kan låna böcker från SSB:s huvudbibliotek.

Pensionärer och andra intresserade kan beställa Frivakten hem som årsbeställning. Beställningar: vapaavahti@mepa.fi, 09 6689 0011.

SSB:s nyhetsbrev som utkommer en gång per vecka berör sjöfarten, SSB-information, betydande utrikes-, inrikes-, samt sportnyheter.

Pensionärer kan genom att betala evenemangsavgift delta på SSB:s golf evenemang. För andra motionstjänster och evenemang, ta kontakt med hälso- och motionsansvarige, urheilu@mepa.fi.

SSB ordnarårligen en mängd sjömanskvällar dit även pensionärer är välkomna. SSB deltar också i organiserandet av flera nostalgievenemang för pensionärer.

 

 

 • Sjöfarare har inte samma möjligheter som på land att ta del i samhällslivet och fritidsverksamhet, eftersom de ofta är långa perioder borta från hemlandet och får tillbringa fritiden ombord i en sluten miljö.
   
 • Sjömansservicebyråns verksamhet baserar sig på den Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention och rekommendation. I lag stadgas att SSB bör stöda sjöfararnas vuxenstudier och fritidsverksamhet samt erbjuda dem studie-, informations- och fritidstjänster.
   
 • SSB:s verksamhet styrs av representantskapet och styrelsen, och övervakas av arbets- och näringsministeriet. Styrelsen är ansvarig för den praktiska verksamheten och ekonomin. I SSB:s styrelse sitter representanter för arbets- och näringsministeriet, sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer och Finlands Sjömanskyrka.
   
 • SSB finansieras av sjöfararna, rederierna och statsmakten. Till SSB:s krets hör ca 140 fartyg och över 9000 sjöfarare.
   
 • SSB Lag  447/07 och förordning 720/2007 om Sjömansservicebyrån.

 

YHTEYSTIEDOT

Henkilöstö
Täällä toimimme
Palveluverkosto

 

TILAA

Vapaavahti
MEPAn Uutissähke
Kirjat ja elokuvat

 

 

KÄYNTIOSOITE

Merimiespalvelutoimisto
Linnankatu 3, 00160 Helsinki
PL 170

Auki arkipäivisin 9 - 15

+358 9 668 9000
mepa@mepa.fi MEISTÄ

Mikä on MEPA?
MEPA-maksut
Tiedotus
Toimimme yhdessä

 

Anna palautetta meille - arvostamme sitä!

 

 

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskut
Välittäjä: OpusCapita
Välittäjätunnus: 003710948874 
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702425205

 

CONTACT INFORMATION

Personnel
Where are we?
Local contacts
 

READ ONLINE

Vapaavahti - Frivakt

 

 

VISIT US

Finnish Seamen's Service
Linnankatu 3, 00160 Helsinki
PL 170

Open during the week 9 - 15

+358 9 668 9000
mepa@mepa.fi ABOUT US

What is FSS?
FSS fees
 

 

Give us feedback

 

 

BILLING ADDRESS

Online invoice
OpusCapita Solutions Oy  
Invoice address: 003702425205