Vad är ForMare?


 

ForMare är ett unikt arbetshälsoprogram för sjöfarare. Programmet erbjuder dig en unik möjlighet att förbättra din hälsa och ditt välmående.

Du bestämmer själv dina målsättningar, ForMare ger dig verktygen och stödet för att uppnå dessa mål. Programmets längd är 3,5 år. 

Programmet innehåller infodagar med föresläningar och motion samt träningstillfällen med egen instruktör. ForMare-paketets värde är över 2000€, men deltagarnas andel är endast 100€. 

 

ForMare ger dig personliga råd för:

  • Livsstilsförändring

  • Motion

  • Viktkontroll

  • Näring

  • Återhämtning och vila

  • Stresskontroll

 

Ansökning och valprocessen


Du söker till programmet via en elektronisk anmälningsblankett. 

Kriterierna för att bli vald är individuella, men en gemensam nämnare är behov av förändring.

 Till programmet väljs personer som själv anser att de behöver en livsstilsförändring och att de har tillräckligt med motivation. Om du inte har motionerat så mycket tidigare och vet inte riktigt var du skall börja ger ForMare-programmet dig de rätta verktygen. 

Valen görs på basen av ansökningsblanketterna tillsammans med arbetshälsoläkare och sjukskötare. 
 

Hälsoprogram uppbyggt av specialister
 

ForMare genomförs av Sjömansservicebyrån och Sjömanspensionskassan i samarbete med försäkringsbolaget Alandia, Sjömanskyrkan och Maresan Oy.

ForMares test- och träningstjänster genomförs av R5 Athletics and health.

Som programledare fungerar SSB:s arbetshälsoansvarig Krista Lankila. 
 

Har du frågor? Ta kontakt


Krista Lankila
+35810 349 3104
formare@mepa.fi

 

En ny början - berättelser från sjöfarare som deltagit i ForMare. (På finska)