Motionsutbud i Tammerfors


Ishockey
 

Isturen i Tammerfors har lagits ner p.g.a. brist på deltagare. Blir det många som vill delta i turen kan man meddela oss och önska turen tillbaka (urheilu@mepa.fi). Då måste sjöfararna välja en aktiv person som ska fungera som kontaktperson mellan SSB och sjöfararna. 

Kolla motionsutbuden i andra städer

Helsingfors

Åbo

Mariehamn

Övriga