Verksamhetspunkter

   
   
CENTRALBYRÅ ÅBO
   

Slottsgatan 3
00160 Helsingfors
tfn: (09) 6689000
e-post: mepa@mepa.fi

Öppet vardagar: 09:00 - 15:00

 

NORDSJÖ

Helsinki Seafarer´s Centre
Proviantgatan 4,
00980 Helsingfors
tfn: 09 5844 8200
asiamies.helsinki@mepa.fi

Ombudsman Juha Toivanen
Tel:040 5071140
asiamies.turku@mepa.fi
Postadress: PL 116, 20251 Åbo
Körinstruktioner fås vid behov av ombudsmannen.