Enkät om SSB:s tjänster

05.10.2018 kl. 10:36
Vi utforskar sjöfararnas tankar om våra tjänster nu och på sikt.

Hurdana kurser, böcker och motionstjänster hoppas du att SSB skulle erbjuda?
Vi ber dig svara på en kort enkät.

Enkäten finns både på svenska och på finska.