MEPA hakee talouspäällikköä!

03.11.2020 hrs 13:14
SSB söker ekonomichef!

Vuonna 1973 perustetun Merimiespalvelutoimiston (MEPA) toiminta perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin (ILO, MLC 2006) sekä merimiespalvelulakiin (447/2007). MEPAn lakisääteisenä tehtävänä on tukea merenkulkijoiden aikuisopiskelua ja harrastustoimintaa sekä tarjota heille opinto-, tiedotus- ja vapaa-ajan palveluja.

Etsimme joukkoomme reipasta ja haasteita pelkäämätöntä vahvistusta vakituiseen osa-aikaiseen (60-80% vuosityöajasta) työsuhteeseen Helsinkiin. MEPA elää voimakasta kehityskautta, talouspäällikkö osallistuu omalta osaltaan kehitystyöhön. Oletko sinä MEPAn tuleva talouspäällikkö?

Talouspäällikönä tuet toimitusjohtajaa ja tarvittaessa toimit tj:n sijaisena. 
Toimit hallintotiimin esimiehenä ja vastuualueinasi ovat:

 • Budjetin ja toimintasuunnitelman valmistelu 
 • Tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Budjettiseuranta
 • Talousraportointi
 • Työsopimukset ja työterveyshuolto
 • Vakuutukset ja sopimushallinta
 • IT- ja tietosuoja-asiat
 • Käyttöomaisuuden hoito ja ylläpito
 • ​Ynnä muut hallinnon asiat

Edellytämme sinulta:

 • Tehtävään soveltuvaa koulutusta
 • Vankkaa talouden ja hallinnon työkokemusta
 • Taloushallintojärjestelmien tuntemusta
 • IT:n ja tietosuojan ymmärrystä
 • Esimiesvalmiuksia
 • Hyvää kommunikaatiovalmiutta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi  

Luemme eduksesi:

 • Kolmannen sektorin tuntemus
 • Kiinteistö- ja as oy maailman ymmärrys
 • Kokemus asuntovuokraustoiminnasta
 • Procountor ympäristön tuntemus
 • Merenkulkuelinkeinon ja merenkulun työympäristön tuntemus
 • B-ajokortin


Tarjoamme mielenkiintoisen työn kansainvälisen merenkulun parissa, hyvät mahdollisuudet kehittää oman työn välineitä ja prosesseja, viihtyisän työympäristön ja erinomaiset työntekijäedut. 

Työt alkavat sopimuksen mukaan, viimeistään tammikuussa 2021.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sampsa Sihvola, 6.11. ja 9.11. klo 10.00 -11.00 puhelimitse 040 168 4155 tai sähköpostitse toimitusjohtaja@mepa.fi sekä kotisivuiltamme: mepa.fi 

Lyhyet hakemukset palkkatoivomuksineen, ehdotus osa-aikaisuudesta ja cv:n pyydetään lähettämään viimeistään 12.11.2020 sähköpostiin: toimitusjohtaja@mepa.fi

 


SSB söker ekonomichef!

Sjömansservicebyrån (SSB) som grundades 1973 förser tjänster som grundar sig på internationella avtal och rekommendationer (ILO, MLC 2006) samt sjömansservicelagen (447/2007). SSB:s lagstadgade uppgift är att stöda sjöfararnas vuxenstudier och hobbyverksamhet samt att erbjuda dem studie- informations- och fritidsservice. 

 

Vi vill förstärka vårt team med en energisk person som inte är rädd för utmaningar. Vi erbjuder ett fast arbetsförhållande på deltid (60-80% av den årliga arbetstiden) i Helsingfors. SSB lever i en dynamisk utvecklingsprocess och vi söker en ekonomichef som drar sitt eget strå till stacken. Är du SSB:s blivande ekonomichef?

Som ekonomichef stöder du vd:n och kan eventuellt fungera tillfälligt som vikarierare.

Du kommer vara förman för ekonomiförvaltnings-teamet och ansvarar över:

 • Framställandet av budget och verksamhetsplan
 • Bokslut och årsberättelse
 • Övervakning av budget
 • Ekonomirapportering
 • Anställningsavtal och företagshälsovård
 • Försäkringar och avtalshantering
 • IT- och dataskyddsfrågor
 • Förvaltning och underhåll av tillgångar
 • Och andra administrativa frågor
 

Vi förutsätter att du har:

 • En lämplig utbildning för uppgiften
 • Solid ekonomisk och administrativ arbetserfarenhet
 • Kunskap om ekonomiförvaltningsprogram
 • Förståelse kring IT och dataskydd
 • Chefsberedskaper
 • Bra kommunikationsförmåga på finska, svenska och engelska
 

Det är en fördel om du har:

 • Erfarenhet och känner till den tredje sektorn
 • Kunskap om fastigheter och bostadsaktiebolag
 • Erfarenhet om uthyrning av hyresbostäder
 • Kunskap om Procountor-miljön
 • Kunskap om sjöfartsnäringen och sjöfartens arbetsmiljö

Vi erbjuder ett intressant arbete inom den internationella sjöfarten, goda möjligheter att utveckla egna arbetsfärdigheter och -processer samt en trivsam arbetsmiljö med utmärkta personalförmåner. Arbetet börjar enligt avtal, senast i januari 2021.

Mera information fås av verkställande direktör Sampsa Sihvola, 6.11. och 9.11. kl. 10.00 – 11.00 tel. 040 168 4155 eller e-post toimitusjohtaja@mepa.fi samt från våra hemsidor www.mepa.fi.

Vi ber dig skicka en kort formulerad ansökning med löneanspråk, förslag på deltidsarbete och cv senast den 12.11.2020 till toimitusjohtaja@mepa.fi

Pekka Karppanen