AIKIDO

03 February 2020 kl. 18.00–19.30

Aikido är en japansk rörelsekonst som bygger på uråldriga tekniker inom kampkonst. I Aikido tränar vi på att bemöta angrepp aktivt och i stället omvandla dessa till dynamiska och harmoniska rörelser. Teknikerna inspirerar till att på ett positivt och aktivt sätt hantera konflikter och motgångar, även om de också kan användas till självförsvar.

Kurstidtabell: 3.2.2020-20.4.2020, varje måndag kl 18-19.30 (10 tillfällen)

Läs mer på www.facebook.com/AikidoAland.

För frågor och kursanmälningar kontakta Medis kansli tel. (018) 531 620 eller via e-post medis@mariehamn.ax

Kom i lösa och bekväma kläder. Träningen sker barfota.


Place
Åland, Godby högstadieskola
Skolvägen 4
22410 Godby