SSB KERAMIK (jämna veckor)

03 February 2020 kl. 10.00–15.15

Lära dig att forma lera för hand, dreja och glasera. Individuell handledning för nybörjare och längre hunna.

Kursdagar (måndagar jämna veckor kl 10-15.15): Start 3.2. därefter 17.2., 2.3., 16.3., 30.3. och 27.4.

Bränningen och eventuell extra lera betalar man själv. 

För frågor och kursanmälningar kontakta Medis kansli tel. (018) 531 620 eller via e-post medis@mariehamn.ax


Place
Mariehamn: Nora Medis, Keramikverkstaden
Godbyvägen 5
22100 Mariehamn