Muistoja merenkulkijoiden vapaa-ajasta ja arjesta

21.04.2022 klo 09:47
Hjälp SSB att skriva historia. Auta Mepaa tallentamaan historiaa – pyydämme merenkulkijoilta tarinoita ja/tai kuvia elämästä laivoilla.

Onko sinulla tallessa kuvia ja muistoja vaikka kohtaamisesta Merimiespalvelutoimiston asiamiesten kanssa. Oletko pelannut huutopussia messissä tai lentopalloa tyhjässä lastiruumassa?

Kohta viisi vuosikymmentä toiminut Mepa valmistelee historiikkia ja tarvitsee myös merenkulkijoiden muistoja. Otamme vastaan kuvia ja tarinoita matalalla kynnyksellä – kirjoitustyyli vapaa. Voit myös kertoa tarinasi puhelimessa tai kasvotusten.

Toivomme muistoja pikaisesti, kuitenkin viimeistään 29.5.2022 mennessä. Historian tallentamiseen osallistuneiden merenkulkijoiden kesken arvotaan viisi museokorttia.

Lisätiedot ja yhteydet: vapaavahti@mepa.fi, Pekka Karppanen, puh 0400 879 733

Merimiespalvelutoimisto julkaisee valittuja kuvia ja kertomuksia Mepan tiedotuskanavissa, julkaisuissa ja tulevassa historiakirjassa. Materiaali luovutetaan Suomen Merimuseon arkistoon, jolle myös annetaan materiaalin käyttö- ja julkaisuoikeus.

Kuvia voi toimittaa paperisina, dioina, negatiiveina tai skannattuna korkealla resoluutiolla - uudempia myös digitaalisina. Merimiespalvelutoimisto voi myös skannata kuvat puolestasi.

Minnen från sjöfararnas fritid och vardag

Hjälp SSB att skriva historia – vi efterlyser berättelser och bilder från livet ombord.

Har du fotografier och minnen till exempel från möten med Sjömansservicebyråns ombud? Har du spelat kortspel i mässen eller volleyboll i ett tomt lastrum?

SSB har snart funnits i femtio år och nu förbereder vi vår historik och behöver även sjöfararnas minnen. Vi tar emot bilder och berättelser med låg tröskel – ordet är fritt. Du kan också berätta din historia per telefon eller ansikte mot ansikte.

Vi vill gärna få in minnen snabbt, dock senast den 29 maj 2022. Bland de sjöfarare som deltar i historieskrivningen lottar vi ut fem museikort.

Mer information och kontakt: vapaavahti@mepa.fi, Pekka Karppanen, tfn 0400 879 733

Sjömansservicebyrån publicerar utvalda bilder och berättelser i SSB:s informationskanaler och publikationer och i den kommande historieboken. Materialet överlåts till Finlands sjöhistoriska museums arkiv, som även får rätt att använda och publicera materialet.

Du kan skicka in bilder i pappersformat, som diabilder eller negativ eller inskannade med hög upplösning – nyare bilder kan självklart vara i digitalt format. Sjömansservicebyrån kan också skanna in bilderna åt dig.