MEPA-maksuista varustamoille


Ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa, merellä ansiotarkoituksessa toimivassa pelastusaluksessa, jäänmurtajassa, väyläaluksessa, merenmittausta suorittavassa aluksessa, tutkimusaluksessa ja Itämeren ulkopuolella toimivassa kalastusaluksessa työskentelevä merimies ja hänen työnantajansa ovat velvolliset maksamaan palvelumaksua MEPAlle. 

Merimiehen palvelumaksu on yksi tuhannesosa hänen aluksella saamastaan tulosta. Työnantajan palvelumaksu on yksi tuhannesosa aluksella merimiehille maksetusta tulosta. (Merimiespalvelulaki 13.4.2007/447, 4. pykälä)

MEPA-palvelumaksua maksavien varustamojen alusten henkilökunta on oikeutettu kaikkiin MEPAn palveluihin. 
 

Ohjeet MEPA-maksujen tilityksestä
 

Jos varustamollanne on kysymyksiä MEPA-maksujen tilityksistä, ottakaa yhteys talous@mepa.fi.