Vuoden hyvinvointilaiva

MEPA on aiemmin palkinnut vuosittain vuoden urheilulaivan, mutta haluamme tulevaisuudessa kiinnittää huomiota entistä enemmän laivojen henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tästä syystä tulemme jatkossa palkitsemaan vuoden hyvinvointilaivan.

Vuoden hyvinvointilaivaksi palkitaan laiva, jossa on tehty monipuolisesti kehitystyötä henkilöstön hyvinvoinnin eteen. Tällaisia asioita ovat mm.

  • Henkilöstölle tarjotaan hyvät puitteet kuntoiluun laivalla sisältäen välineet ja tilan.
  • Henkilöstölle järjestetään hyvinvointitapahtumia.
  • Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ForMareen tai vastaavaan hyvinvointiohjelmaan.
  • Henkilöstö osallistuu laajasti MEPAn järjestämiin liikunta- ja urheilutapahtumiin.
  • Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua mielenterveyttä edistäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin.
  • Työyhteisön sisällä on kannustava henki osallistua erilaisiin liikuntahetkiin.
  • Työyhteisössä ymmärretään terveellisen ruokavalion merkitys hyvinvoinnille.
  • Työyhteisössä panostetaan yhteisöllisyyden lisäämiseen erilaisin keinoin.

Palkintoa haetaan vuosittain 1.11.-31.12. välisenä aikana perustelemalla, mitä pitkäjänteistä kehitystä laivalla on tehty hyvinvoinnin parantemiseksi ja mitä on kuluneen vuoden aikana saavutettu. Palkinto, joka pitää sisällään kiertopalkinnon sekä 1000 € lahjakortin, jaetaan aina tammikuussa.

Hae palkintoa