MEPA GOLF 13.8.2020

Höstens 2020 tävling arrangeras i Lojo, St. Laurence Golf på Pyhä Lauri planet.

 

Tidtabell:
8.00 Frukost
8.30 Tävlingsinfo
8.45 Förflyttning till tiiboxarna
9.00 Tävlingen börjar (shotgun)

Spelformerna är hcp poängbogey och scratch. Längsta drive (12) och närmast flaggan (2).

 

Efter tävlingen är det lunch och prisutdelning, samt möjlighet till bastu.

Sjöfararna som betalar SSB avgift spelar gratis, sjöfartspensionärer betalar 50 € deltagaravgift.

Konto: FI77 5789 5420 0284 04
Meddelande: MEPA Golf + eget namn
Pris: 50 €
Förfallodag: 2.8.2020

Har du frågor, kontakta urheilu@mepa.fi.

Sista anmälningsdag 2.8.2020!

ANMÄLNING


OBS! Om du efter att du anmält dig måste upphäva ditt deltagande eller göra förändringar i de uppgifter som du gett i samband med anmälningen, hoppas vi att du meddelar det till addressen urheilu@mepa.fi. Caddiemastern tar inte emot upphävningar eller förändringar i deltagaruppgifterna.

STARTLISTA (shotgun kl. 9)

Leif Palonen
Petri Heinonen
Pekka Mikkola
Mikael Hagström
Keijo Niskanen
Jouko Tiensuu
Jouni Räsänen
Pauli Ojanen

Peik Kanervavuori
Svante Wicström
Lassi Koskinen
Stig Pernell
 
     
Esa Suonvieri
Jari Mäkineste
Pekka Arasola
Kimmo Lehto

Niclas Seligson
Raimo Virtanen
Jari Lehtinen
Pasi Tolonen
Kauko Tuominen
Rauli Virtanen
Mathias Sjöholm
     
Mirja Soronen-Ojanen
Marina Paulaharju
Sakari Korpela
Juha Koskinen
Timo Nakari
Pertti Kiihamäki
Anitta Järvinen
Päivi Pohjola
Jukka Anttonen
Ilkka Heinonen
Mikko Heimonen
Ville Lehtelä
     
Marcus Salo
Jari Heikkilä
Seppo Heiskari
Pekka Lehtinen
Anne Rahkonen
Kari Välimäki
Kaj Sandqvist
Marko Clever
Sami Koskinen
Eeva Heiskari
Gun Rosqvist
Mika Alanne
     
Kimmo Wenho
Pasi Siltala
Markku Kontola
Jan Berg
Niklas Haapalainen
Ville Wainio
Marja-Leena Korpela
Raul Melos
Jan Valtonen
Bernt Lindell
Jaakko Hyyryläinen
Jaakko Aarninsalo