Styrelsen


Statens representant

Ordförande: Joel Salminen, Samarbetsombudsman, ANM
Suppleant: Tarja Kröger, Regeringsråd, ANM

Representanter för skeppsredare

Maija Mattila, Arbetsmarknadsjurist
Suppleant: Hans Ahlström, Viceverkställande direktör

Katarina Hildén, VP, Administration and Crewing Development 
Suppleant: Tiina Tuurnala, Verkställande direktör

Representanter för sjöfararna

Manskapets representanter

Kenneth Bondas, Förbundssekreterare
Suppleant: Satu Silta, Ombudsman

Befälets representanter

Kai Terimaa, Sjökapten
Suppleant: Johan Ramsland, Verksamhetsledare

Harri Piispanen, Maskinmästare
Suppleant: Joachim Alatalo, Ombudsman

Närvarorätt

Hannu Suihkonen, Generalsekreterare, Sjömanskyrkan