Styrelsen


Statens representant
 

Ordförande: Joel Salminen, Samarbetsombudsman, ANM
Suppleant: Päivi Kantanen, Konsultativ tjänsteman, ANM

Representanter för skeppsredare


Maija Mattila, Arbetsmarknadsjurist
Suppleant: Susanna Siljander, HR Director

Jessica Troberg, Crewing Manager
Suppleant: Tiina Tuurnala, Verkställande direktör
 

Representanter för sjöfararna
 

Manskapets representanter

Kenneth Bondas, Ordförande
Suppleant: Satu Silta, Ombudsman

Befälets representanter

Kai Terimaa, Sjökapten
Suppleant: Johan Ramsland, Verksamhetsledare

Harri Piispanen, Maskinmästare
Suppleant: Riku Muurinen, Jurist
 

Närvarorätt
 

Hannu Suihkonen, Generalsekreterare, Sjömanskyrkan