Styrelsen


Statens representant
 

Ordförande: Joel Salminen, Samarbetsombudsman, ANM
Suppleant: Päivi Kantanen, Konsultativ tjänsteman, ANM

Representanter för skeppsredare


Maija Mattila, Arbetsmarknadsjurist
Suppleant: Susanna Siljander, HR Director

Jessica Troberg, Crewing Manager
Suppleant: Eveliina Kontio, Arbetsmarknadsjurist

Representanter för sjöfararna
 

Manskapets representanter

Joachim Alatalo, Ombudsman
Suppleant: Satu Silta, Ombudsman

Befälets representanter

Kalle Honka, Sjökapten (2024 och 2026)
Suppleant: Ville-Pekka Lehtelä, Sjökapten

Harri Piispanen, Maskinmästare (2025 och 2027)
Suppleant: Riku Muurinen, Jurist

Närvarorätt
 

Hannu Suihkonen, Generalsekreterare, Sjömanskyrkan