SSB informerar

Frivakt-tidningen


Tidningen når ca. 10 000 läsare. Tidningen skickas främst till sjöfarare, fartyg och samarbetspartners.

Läs mera om Frivakten 

SSB:s nyhetsbrev (på finska)

SSBs Facebook, Youtube och Instagram