Ofta ställda frågor


Vi har samlat en lista på frågor som vi ofta möter i vår arbetsvardag. Hoppas du härifrån hittar svaret på din fråga men kontakta oss gärna ifall du inte gör det.

Frågor angående biblioteket och material som utlånas hittar du på nätbibliotekets egna sidor.

Question

Vad är SSB?

Answer
Sjömansservicebyråns verksamhet baserar sig på den Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention och rekommendation. I lag stadgas att SSB bör stöda sjöfararnas vuxenstudier och fritidsverksamhet samt erbjuda dem studie-, informations- och fritidstjänster.
Question

Varför avhålls det SSB avgift från min lön och hur stor är avgiften?

Answer

SSB-avgift är 0,1 % det vill säga en promille av sjöfararens månatliga bruttolön. Om sjöfararens lön är 3.500 euro i månaden blir SSB-avgiften som tas från månadslönen 3,5 euro. Detta betyder att sjöfararen under ett år betalar tillsammans 42 euro SSB-avgift från sin lön.

SSB-avgiften är en lagstadgad avgift vars funktion är att finansiera SSBs tjänster för sjöfarare. Dessa tjänster är kurser, bibliotekverksamhet, fritidsboende (Ylläs), information, idrott- och hälsotjänster samt mångsidiga idrotts- och kulturevenemang.

Question

Vilka SSB-tjänster kan pensionärer använda?

Answer

Pensionärer kan hyra Yllässtugorna (mot en extra avgift) i de fallen det finns lediga stugor. Aktiva sjöfarare har företräde för reservation.

Ännu 6 månader efter att en sjöfarare gått i pension kan han/hon anmäla sig till SSB kurserna på samma vis som aktiva sjöfarare. Efter 6 månader kan pensionärer delta på kurser om det finns utrymme. Pensionärernas självrisk är lite högre än kursavgiften som aktiva sjöfarare betalar. Möjlig logi under kursen står pensionären själv för.

Även pensionerade sjöfarare kan låna böcker från SSB:s huvudbibliotek.

Pensionärer och andra intresserade kan beställa Frivakten hem som årsbeställning, viestinta@mepa.fi.

Pensionärer kan genom att betala evenemangsavgift delta på SSB:s golf evenemang. För andra motionstjänster och evenemang ta kontakt med välfärdskoordinator, tapahtumat@mepa.fi.

SSB ordnar årligen en mängd sjömanskvällar var även pensionärer är välkomna. SSB deltar också i organiserandet av flera nostalgievenemang för pensionärer.

Question

Jag studerar sjöfart. Har jag rätt att använda SSB:s tjänster?

Answer

Studeranden har rätt att delta på SSB:s kurser. Studeranden betalar lika stor kursavgift som aktiva sjöfarare.

Det är möjligt för studerandelag att delta på idrottsturneringar ifall att de inte hindrar lag som består av aktiva sjöfarare från att delta. Studeranden kan rikta frågor angående turneringsdeltagande till tapahtumat@mepa.fi.

SSB rör sig aktivt på läroanstalterna inom sjöfarten. Presentationer av SSB:s tjänster är möjliga att ordna för er skola om ni är intresserade. Ta kontakt med SSB:s kommunikationschef, viestinta@mepa.fi.

Question

Varför är vissa tjänster bara på finska?

Answer

Alla på SSB försöker svara på meddelanden och frågor på samma språk som de är ställda.

Våra tjänster som är på två eller tre språk är Frivakt-tidningen, nätsidorna samt ForMare, där största delen av instruktörerna är tvåspråkiga. En del av våra kurser är också på två språk.

Huvudsakliga språket för Anchor Lounge-verksamheten är engelska. 

SSB nyhetsbrev är på finska, men om man vill läsa nyheter angående sjöfarten på svenska  kan man beställa Sjöfartstidningens Nyhetsbrev som utkommer två gånger i veckan. Läs mera

Question

Varför är en stor del av SSB:s verksamhet bara i huvudstadsregionen?

Answer

SSB:s huvudkontor befinner sig i Helsingfors centrum och ombudsmännens kontor i Åbo och Nordsjö. Vår verksamhet påverkas till vis mån av var kontoren är lokaliserade. Detta betyder dock inte att verksamhet inte ordnas annanstans än i huvudstadsområdet eller i Åbo. En av våra mest omfattande tjänster är tidnings- och bibliotekstjänster, vilka inte är budna till något visst område.

Utöver det erbjuder SSB ett brett utbud av motionstjänster utanför huvudstadsregionen. Läs mera

Kurser ordnas främst i eller i närheten av de städer var det statistiskt sett bor mest sjöfarare.

Nya motionskurser och grentestningar prövar SSB ofta på ett för oss kostnadseffektiv sätt, vilket förklarar varför vissa nya tjänster erbjuds till en början bara i Helsingfors eller Åbo.

ForMare berör personer som deltar i programmet. ForMares deltagare binder sig till att resa för egen räkning till föreläsningar och testtillfällen som ordnas främst i Helsingfors, Åbo och Mariehamn. Läs mera

Question

Varför betjänar ni utländska sjöfarare? De betalar ju inte SSB-avgift.

Answer

Enligt MLC 2006 - avtalet äs SSB bundet att ordna informations- och motionstjänster samt transport för utländska sjöfarare. 

Våra ombudsmän och kontaktpersoner besöker även regelbundet fartyg som seglar under andra flaggor än den finska. I Nordsjö och på Ärtholmen genomför vi MLC-tjänsterna tillsammans med den finska Sjömanskyrkan.

Question

Jag har hört att SSB:s gym är gratis. Hur får jag tillträde till gymmet?

Answer

Under SSB:s huvudkontor på Slottsgatan 3 finns SSB:s egna gym som är gratis för sjöfarare.

Besök oss under kontorets öppettider (må-fre 9-15) och be om en personlig kod till gymmet. Efter det kan du använda gymmet varje dag kl 6-22. 

Question

Fnns det avtalsgym på min hemort?

Answer

Avtalsgym i olika städer

När vi har gjort avtal med olika gym har vi försökt ta följande faktorer i beaktning.

  • de mest grundliggande motionsmöjligheterna
  • goda förhållanden och utrymmen
  • läge, huvudsakligen i större städer eller i närheten ifall det finns goda förbindelser
  • att män och kvinnor kan träna på samma ställe
  • möjlighet att använda personlig tränare

Vi har märkt att många gym anser det rimligt att erbjuda sjöfarare reducerade pris för gymanvändning. Det kan löna sig att kolla med det egna gymmet ifall de skulle vara intresserade att erbjuda lägre pris mot uppvisning av sjömans ID.

 

Question

Kan SSB sponsorera vår besättnings idrottslag eller rekreationsdag?

Answer

SSB uppmanar fartygens besättningar att ordna egna fritidsevenemang och rekreationsdagar, vid behov hjälper vi till att hitta på idéer. Frivakt-tidningen tar gärna emot bilder och skrifter från evenemangen och som tack betalar vi in en liten författararvgift till fartygets fritidskassa. Frivakt-tidningen erhåller rätten att välja vilka artiklar som publiceras. 

Exempel på tidigare publicerade artiklar