Årets sjömansidrottare 1973 - 2019

Finlands Sjömans-Union skänkte år 1972 på sjömanskulturdagarna i Mariehamn SSB ”vandringspriset åt årets sjömansidrottsman”. Sedan år 1973 har priset utdelats till personer som ansetts kvalificerade, för att de antingen nått individuella toppresultat eller mobiliserat kolleger på fartyg med god framgång.