Representantskap

 

Arbets- och näringsministeriets representant


Regeringsråd Nico Steiner (ordförande)
Suppleant: Specialsakkunnig Katariina Jämsén

 

Kommunikationsministeriets representant
 

Regeringsråd Tiina Ranne (vice ordförande)
Suppleant: Överinspektör Väino Pitkänen

 

Finansministeriets representant
 

Regeringsråd Jouko Hämäläinen
Suppleant: Konsultativ tjänstemanTanja Mikkonen

 

Representanter för skeppsredarna
 

Lena Marcus, Sjöpersonaldirektör 
Suppleant: Anna-Karin Axell, Jurist

Jan Laurell, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Mikko Rausti, Sjöpersonalchef 

Hanne Hinders, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Stella Wallenius, Sjöpersonalchef 

Maria Heikel, Sjöpersonalchef 
Suppleant: Heikki Leikkonen, Sjöpersonalchef 

 

Representanter för sjöfararna


Manskapets representanter

Taru Hakala, Ombudsman
Suppleant: Mikko Ervast, Huvudombudsman

Tero Palokoski, Huvudombudsman
Suppleant: ​Anne-Marie Mahkonen, Kocken tuert

Däckbefälets representanter

Dan Stenbäck, Sjökapten
Suppleant: Heidi Tauriainen, Sjökapten

Maskinbefälets representanter

Paavo Leviäkangas, Elektriker
Suppleant: Jari Simpura, Maskinchef