Frivakt-tidningen


Frivakt-tidningen utkommer fyra gånger om året på ungefär 60-sidor. Vi levererar tidningen till alla finska fartyg. 

I tidningen berättar vi om SSB:s evenemang och tjänster, om motion och hälsa, om sjöfartens aktuella ämnen och om sjöfarare.

Frivaktens artiklar är både på finska, svenska och på engelska. Förutom den tryckta versionen publicerar vi tidningen i Issuu-tjänsten. 

Du kan också beställa Frivakt-tidningen till ditt hem. Prenumerationspriset är 20 € per år och du kan enkelt beställa genom att skicka dina kontaktuppgifter via e-post till viestinta@mepa.fi.

Har du frågor? Ta kontakt:

viestinta@mepa.fi
 

 

Artiklar om besättningsevenemang i Frivakten


SSB uppmanar fartygens besättningar att ordna egna fritidsevenemang och rekreationsdagar, vid behov hjälper vi till att hitta på idéer. Frivakt-tidningen tar gärna emot bilder och skrifter från evenemangen och som tack betalar vi in en liten författararvgift till fartygets fritidskassa. Frivakt-tidningen erhåller rätten att välja vilka artiklar som publiceras. 

Exempel på publicerade artiklar: 

Baltic Princess

Finlandia

Otso