Inga händelser på kommande

Språk

 

Spanska (grund- och fortsättningskurs)


På grundkurserna lär vi oss grunderna i spanska, vi börjar med hälsningar, uttal och vara-verbet. Vi fokuserar på att producera och förstå tal. Som studiematerial fungerar Fantastico 1-boken (kapitel 1-3), kortfilmer och musik.

Fortsättningskursen är menad för sjöfarare som har gått grundkursen eller som annanstans har lärt sig grunderna i spanska. Vi fokuserar på kapitel 4-6. Intensivkurs i spanska


Kursen är menad för sjöfarare som gått grund- och fortsättningkursen i spanska och som vill fördjupa sin kunskap i autentisk miljö, nämligen Malaga, Spanien. 5-dagars kursen består av 3-4 lektionstimmar per dag. Dessutom får studeranden uppgifter enligt egen nivå som de utför i staden: på torget, i butiken, på tågstationen och på andra passliga platser. De som inte gått SSB kurserna i spanska kan bevisa sin kunskapsnivå genom att göra att nivåprov.Ryska


Grundkurs i ryska. Kursen passar för både nybörjare och lite mera avancerade. Vi börjar med att repetera alfabetet, går igenom artighetsfraser samt bekantar oss med tjänste- och instruktionsvokabulär. Vi gör praktiska övningar och går igenom grammatik och uttal.Matkurs på ryska


Vi sitter inte vid pulpeterna utan samlas istället runt matbordet. Kursen hålls i Nordsjö sjömanscentrums kök. Vi börjar med att gå igenom nödvändig vokabulär, därefter lagar vi tillsammans mat samtidigt som vi kommenterar och repeterar på ryska. Vi dukar bordet, äter och diskuterar på ryska.Repetitionskurs i svenska


Kursen är menad för sjöfarare som studerar svenska i 2-3 år, t.ex. grundskolan. Vi repeterar vokabulär som behövs i arbetslivet och övar att tala i praktiken.