SSB-avgifter


Hur finansierar vi tjänster för sjöfararna?

 

SSB avgifter är Sjömansservicebyråns främsta inkomstkälla, som möjliggör att vi kan ge sjöfararna högklassiga kurs-, informations-, kultur-, biblioteks-, hälso- och motionstjänster.

SSB avgiften är en promille, dvs. 0,1 % av sjöfararens bruttolön. Rederierna betalar en lika stor del, dvs. 0,1 % av sjöfararnas bruttolöner. Även staten finansierar SSB:s verksamhet genom att betala en lika stor summa som sjöfararnas och rederiernas gemensamma delar till Sjömansservicebyrån.

Att betala och avdra SSB-avgifter till Sjömansservicebyrån är rederiernas lagstiftade uppgift (Sjömansservicelagen 13.4.2007/447, 4. paragraf).

Läs mera om SSB-avgifternas inkassering och redovisning. 

 

Har du frågor? Ta kontakt

talous@mepa.fi