Fartygstjänster

 

Ombudsmännens verksamhet


Ombudsmännen visiterar fartygen och fungerar som länkar mellan sjöfarare som arbetar på fartyg i SSB:s krets och SSB. Av ombudsmännen arbetar två i Helsingfors (en på Skatudden och en intill Nordsjö hamn) och en i Åbo.

 

Ombudsman för Nordsjö, Sköldvik, Borgå, Lovisa och Kotka

Niklas Peltola
+35810 349 3109
laivapalvelut@mepa.fi


Ombudman för huvudstadsregionen, Hangö och Ingå

Jaakko Aarninsalo
+35810 349 3110
laivapalvelut@mepa.fi

Ombudsman för Åbo region och Nådendal

Ville Wainio
+35810 349 3111
laivapalvelut@mepa.fi

 

Kontaktpersoner och bytesmän
 

SSB:s tjänstenätverk består förutom ombudsmän även av kontaktpersoner och bytesmän.

Med hjälp av kontaktpersonerna kan vi garantera ombudsmännens verksamhet ännu bredare i de finska hamnarna.

Fartyg som inte ankrar i finska hamnar får sina bok- och filmpaket via bytesmän. 

Sjömanskyrkan och SSB idkar även ofta samarbete i paketleveranser.

 

Böcker och filmer
 

SSB levererar böcker och filmer, historier och vetskap, nyheter och gamla klassiker, deckare och sjöfartsböcker, tv-serier och fiktionsfilmer, dagstidningar och tidskrifter.
 

Paket som utlånas till fartygen
 

24 st DVD-tai Blu-Ray-filmer, lånetid ca. 1 månad

24 st böcker, lånetid ca. 3 månader

Önskemål angående antal och genre är välkomna. 


Paketens bytesplats
 

SSBs kontor i Helsingfors och Åbo

Airpro-tjänsten har avslutat sin betjäning 2021.

Sjömanskyrkans kontor i Antwerpen, Rotterdam och Hamburg

 

Beställningar, förfrågningar, önskningar

Ella Mustamo
+3589 668 90020
kirjasto@mepa.fi
 

 

MLC-tjänster


Enligt MLC 2006 - avtalet ordnar vi med information, transport och motionstjänster till utländska sjöfarare. 

Våra ombudsmän och kontaktpersoner besöker även regelbundet fartyg som seglar under andra flaggor än den finska. I Nordsjö och på Ärtholmen genomför vi MLC-tjänsterna tillsammans med den finska Sjömanskyrkan.