Fartygstjänster

Fartygservicekoordinator verksamhet


Fartygservicekoordinator visiterar fartygen och fungerar som länkar mellan sjöfarare som arbetar på fartyg i SSB:s krets och SSB. Av fartygservicekoordinator arbetar två i Helsingfors (en på Skatudden och en intill Nordsjö hamn) och en i Åbo.

 

Fartygservicekoordinator för Nordsjö, Sköldvik, Borgå, Lovisa och Kotka

Niklas Peltola
+35810 349 3109
laivapalvelut@mepa.fi


Fartygservicekoordinator för huvudstadsregionen, Hangö och Ingå

Jaakko Aarninsalo
+35810 349 3110
laivapalvelut@mepa.fi

Fartygservicekoordinator för Åbo region, Nådendal, Uusikaupunki, Rauma

Maisa Kuikka-Ucar, Ville Wainio (deltid)
+35810 349 3111
laivapalvelut@mepa.fi

 

Kontaktpersoner och bytesmän
 

SSB:s tjänstenätverk består förutom fartygservicekoordinator även av kontaktpersoner och bytesmän.

Med hjälp av kontaktpersonerna kan vi garantera fartygservicekoordinators verksamhet ännu bredare i de finska hamnarna.

Fartyg som inte ankrar i finska hamnar får sina bok- och filmpaket via bytesmän. 

Sjömanskyrkan och SSB idkar även ofta samarbete i paketleveranser.

 

Böcker och filmer
 

SSB levererar böcker och filmer, historier och vetskap, nyheter och gamla klassiker, deckare och sjöfartsböcker, tv-serier och fiktionsfilmer, dagstidningar och tidskrifter.
 

Paket som utlånas till fartygen
 

24 st DVD-tai Blu-Ray-filmer, lånetid ca. 1 månad

24 st böcker, lånetid ca. 3 månader

Önskemål angående antal och genre är välkomna. 


Paketens bytesplats
 

SSBs kontor i Helsingfors och Åbo

Airpro-tjänsten har avslutat sin betjäning 2021.

Sjömanskyrkans kontor i Antwerpen, Rotterdam och Hamburg

 

Beställningar, förfrågningar, önskningar

Ella Mustamo
+3589 668 90020
kirjasto@mepa.fi