Fartygstjänster

 

Ombudsmännens verksamhet


Ombudsmännen visiterar fartygen och fungerar som länkar mellan sjöfarare som arbetar på fartyg i SSB:s krets och SSB. Av ombudsmännen arbetar två i Helsingfors (en på Skatudden och en intill Nordsjö hamn) och en i Åbo.

 

Ombudsman för Nordsjö, Sköldvik, Borgå, Lovisa och Kotka

Niklas Peltola
+35810 349 3109
asiamies.helsinki@mepa.fi
vuosaari@mepa.fi


Ombudman för huvudstadsregionen, Hangö och Ingå

Jaakko Aarninsalo
+35810 349 3110
asiamies.helsinki@mepa.fi
 

Ombudsman för Åbo region och Nådendal

Juha Toivanen
+35810 349 3111
asiamies.turku@mepa.fi

 

Kontaktpersoner och bytesmän
 

SSB:s tjänstenätverk består förutom ombudsmän även av kontaktpersoner och bytesmän.

Med hjälp av kontaktpersonerna kan vi garantera ombudsmännens verksamhet ännu bredare i de finska hamnarna.

Fartyg som inte ankrar i finska hamnar får sina bok- och filmpaket via bytesmän. 

Sjömanskyrkan och SSB idkar även ofta samarbete i paketleveranser.

 

Böcker och filmer
 

SSB levererar böcker och filmer, historier och vetskap, nyheter och gamla klassiker, deckare och sjöfartsböcker, tv-serier och fiktionsfilmer, dagstidningar och tidskrifter.
 

Paket som utlånas till fartygen
 

24 st DVD-tai Blu-Ray-filmer, lånetid ca. 1 månad

24 st böcker, lånetid ca. 3 månader

Önskemål angående antal och genre är välkomna. 


Paketens bytesplats
 

SSBs kontor i Helsingfors och Åbo

Airpro-tjänsten, Helsingfors-Vanda flygfält före säkerhetsgranskningen Terminal 2, P-våningen. SSB:s ombudsmän hämtar överenskomna paket Air-pro-disken. Sjöfarare som är påväg till utländska hamnar kan ta med sig paketen därifrån. 

Sjömanskyrkans kontor i Antwerpen, Rotterdam och Hamburg

 

Beställningar, förfrågningar, önskningar

Ella Mustamo
+3589 668 90020
kirjasto@mepa.fi
video@mepa.fi
 

 

MLC-tjänster


Enligt MLC 2006 - avtalet ordnar vi med information, transport och motionstjänster till utländska sjöfarare. 

Våra ombudsmän och kontaktpersoner besöker även regelbundet fartyg som seglar under andra flaggor än den finska. I Nordsjö och på Ärtholmen genomför vi MLC-tjänsterna tillsammans med den finska Sjömanskyrkan.

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

Henkilöstö
Täällä toimimme
Palveluverkosto

 

TILAA

Vapaavahti
MEPAn Uutissähke
Kirjat ja elokuvat

 

 

KÄYNTIOSOITE

Merimiespalvelutoimisto
Linnankatu 3, 00160 Helsinki
PL 170

Auki arkipäivisin 9 - 15

+358 9 668 9000
mepa@mepa.fi MEISTÄ

Mikä on MEPA?
MEPA-maksut
Tiedotus
Toimimme yhdessä

 

Anna palautetta meille - arvostamme sitä!

 

 

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskut
Välittäjä: OpusCapita
Välittäjätunnus: 003710948874 
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702425205

 

CONTACT INFORMATION

Personnel
Where are we?
Local contacts
 

READ ONLINE

Vapaavahti - Frivakt

 

 

VISIT US

Finnish Seamen's Service
Linnankatu 3, 00160 Helsinki
PL 170

Open during the week 9 - 15

+358 9 668 9000
mepa@mepa.fi ABOUT US

What is FSS?
FSS fees
 

 

Give us feedback

 

 

BILLING ADDRESS

Online invoice
OpusCapita Solutions Oy  
Invoice address: 003702425205