Nordiska fototävlingen


Finska sjöfarare eller utländsk sjöfafare som arbetar på finskt flaggat fartyg kan delta i den nordiska fototävlingen genom att skicka bilderna till oss. 

Skicka bilderna via e-post till opinto@mepa.fi eller på minnessticka till adressen Slottsgatan 3, 00160 Helsingfors.

Bilderna deltar både i den finska serien samt den internationella serien Nordic Photo Contest for Seafarers'.    

 

Regler
 

 • max 15 bilder per deltagare
   

 • bilderna bör ha minimistorleken 2 MB
   

 • bilderna får inte vara publicerade tidigare och högst två år gamla
   

 • de bör anknyta till sjöfartslivet, arbete eller fritid ombord
   

 • måttlig bildretuchering är tillåten (t.ex. korrigering av ljus, kontrast, avgränsning och skärpa)
   

 • alla bilder bör ha följande uppgifter - rubrik, plats var bilden är tagen, fotografens kontaktuppgifter, position på fartyget samt fartyget som fotografen senast arbetat på
   

 • nordiska sjömansserviceorganisationerna får använda bilderna i sina egna publikationer och andra icke-kommersiella sjöfartsorganisationers publikationer.

 

Frågor? Ta kontakt 

Jukka Lindell
010 349 3105
opinto@mepa.fi

Pekka Karppanen
010 349 3101
vapaavahti@mepa.fi

 

 

Kolla på tävlingens bästa bilder genom åren!

2017

 

2016

 

2015