Nordiska fototävlingen

Delta i den nordiska fototävlingen med din bild!

 

Finländska sjöfarare och utländska sjöfarare som arbetar på finskt flaggade fartyg kan delta i den nordiska fototävlingen genom att skicka en eller flera självtagna bilder till oss. 

Skicka bilderna via e-post till tapahtumat@mepa.fi eller överför till minnessticka och skicka till adressen Slottsgatan 3, 00160 Helsingfors.

Finska bilder som skickas till den internationella serien Nordic Photo Contest for Seafarers' deltar även automatiskt i SSB:s finska serie.

Nordic Photo Contest 2023 tar slut 10.1.2024.

Regler
 

 • max 15 bilder per deltagare
   

 • bilderna bör ha minimistorleken 2 MB
   

 • bilderna får inte vara publicerade tidigare och högst två år gamla
   

 • de bör anknyta till sjöfartslivet, arbete eller fritid ombord
   

 • måttlig bildretuchering är tillåten (t.ex. korrigering av ljus, kontrast, avgränsning och skärpa)
   

 • alla bilder bör ha följande uppgifter - rubrik, plats var bilden är tagen, fotografens kontaktuppgifter, position på fartyget samt fartyget som fotografen senast arbetat på
   

 • nordiska sjömansserviceorganisationerna får använda bilderna i sina egna publikationer och andra icke-kommersiella sjöfartsorganisationers publikationer.

Fem nordiska pris utdelas (sponsorer)

1. Fotoutrustning för 670 EUR (Dansk Søfart)
2. Fotoutrustning för 500 EUR (Sjøfartsdirektoratet)
3. Fotoutrustning för 480 EUR (Sjöfartstidningen)
4. Fotoutrustning för 450 EUR (Rederiet Þorbjörn)
5. Fotoutrustning för 300 EUR (Finnlines)

Frågor? Ta kontakt:
tapahtumat@mepa.fi

 

 

Bläddra bland de bästa bilderna genom åren!


2020

 


2019
 

 

 

2018
 

 

2017
 

 

2016


 

 

2015