Ärets hälsofartyg

SSB har tidigare årligen utsett årets idrottsfartyg, men framöver vill vi sätta ännu större fokus på fartygspersonalens övergripande hälsa. Därför kommer vi från och med i år att utse årets hälsofartyg.

Till årets hälsofartyg utses ett fartyg som på ett mångsidigt sätt har bedrivit utvecklingsarbete för att främja personalens hälsa. Exempel på sådant arbete:

  • Personalen erbjuds goda motionsmöjligheter ombord inklusive utrustning och en lokal.
  • Man ordnar arbetshälsoaktiviteter för personalen.
  • Personalen har möjlighet att delta i ForMare eller motsvarande hälsoprogram.
  • Personalen deltar i stor utsträckning i SSB:s motions- och idrottsaktiviteter.
  • Personalen har möjlighet att delta i utbildningar som främjar och upprätthåller den psykiska hälsan.
  • Det råder en anda på arbetsplatsen som uppmuntrar deltagande i oliko motionsaktiviteter.
  • På arbetsplatsen är man medveten om att en sund kost är viktig för hälsan.
  • På arbetsplatsen satsar man på att öka den sociala gemenskapen på olika sätt.

Fartygen kan ansöka om priset varje år mellan den 1 oktober och 31 december genom att motivera vilka långsiktiga hälsofrämjande utvecklingsåtgärder man har vidtagit och vad man har uppnått under det gångna året. Priset består av en vandringspokal och ett presentkort på 1 000 euro och delas ut varje år i januari.

Ansök (blanketten på finska)