TRÄNINGSSERVICE

Vår samarbetspartner R5 Athletics and health ansvarar för träningsservicen. Bekanta dig med R5 träningsservice och konditionstester på deras hemsida.

SSB stödjar PRO PT paketet och konditionstester för sjöfarare.

PRO PT -PAKET
FÖR SJÖFARARE

Det här paketet passar sjömän som vill ha heltäckande och värdefull information angående sin hälsa och kondition, samt hjälp och stöd med träning och näring för att uppnå sina specifika mål. Till paketet hör:

TEST AV SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGAN

Testen utförs före de 6 träningarna med instruktören. Beroende på konditionen av sjöfararen kan testen utföras antingen submaximalt (= inte till utmattning) eller maximalt. 

INBODY-MÄTNING AV KROPPSSAMMANSÄTTNINGEN

InBody ger noggrann och väl åtskiljd information om kroppens sammansättning, bl.a. mängden visceralt fett ("farliga" fettet som samlas runt de inre organen), skillnader i högra- och vänstra sidans fett och muskelmassa, fettprocenten, benmassan och mycket mera. InBody-mätning utförs både i början och i slutet av träningspaketet.

MUSKELKONDITIONSTEST

Muskelkonditionstestet är ett standardenligt test, där prestationerna mäts som maximala mängden repetitioner (under 60 s) knäböj, situps och armhävningar. 

6 TRÄNINGSTRÄFFAR MED EGEN INSTRUKTÖR 

Träningsträffarna kan hållas både på fartyget (så länge fartygens rutt gör att det är möjligt) och på land. Träningsprogrammen och träffarna anpassas helt och hållet enligt sjöfararens behov och önskningar. 

KOSTRÅDGIVNING MED EGEN TRÄNARE 

Paketet innehåller en träff om kostrådgivning med ens egen tränare. Om man vill kan man byta ut en del av träningarna till kostrådgivning eller tvärtom. 

Pris och anmälning

Detta paket stöds av SSB, sjöfararens del är 350 €. Om du vill ha ett bredare paket och/eller fortsätta träna med din instruktör kan du komma överens med denne efter att du använt alla dina träffar. 

Din instruktör kommer att ta kontakt med dig efter att du gjort din anmälan, sedan kan ni tillsammans bestämma testdag och andra praktiska arrangemang. 

För mera information: urheilu@mepa.fi 

ANMÄLNING

KONDITIONSTEST
FÖR SJÖFARARE

Vår samarbetspartner R5 athletics and health erbjuder konditionstest för sjöfarare. Om du är intresserad av deras service kan du kontakta Mikael Paajanen (+358 50 560 2023). Tester kan ordnas både på SSB gym i Skatudden eller på R5 egen lokal i Krämertsskog.

DIREKT MAXIMALT SYREUPPTAGNINGSTEST, LAKTAT OCH INBODY: 120 € (NORM.150 €)


Maximal syreupptagningsförmåga

Andnings- och cirkulationssystemets förmåga att ta upp och transportera syre. Detta ger mycket information om din uthållighetsprestationsförmåga och är ett bra verktyg för att följa med utvecklingen. Det är frågan om ett s.k. direkt test dvs. under testet mäts dina andningsgaser, vilket ger noggrann information om din kondition och är inte baserad på en uppskattning.
 
Aeroba och anaeroba tröskeln

Tröskelvärdena anger vid vilka plusvärden du tränar specifika egenskaper. Under feedbacken går vi igenom de olika uthållighetsområdena och hjälper till att planera ett träningsprogram enligt dina målsättningar. Trösklarna bestäms noggrant m.h.a. andningsgaserna samt blodlaktat.
 
Energiomsättning

Mätningen ger en inblick i vilket förhållande din kropp använder fett och kolhydrater som energi under fysiskaktivet.
 
Feedback

Du får noggrann feedback genast efter testet och vi reserverar även gott om tid för frågor och diskussion. Vid sidan om konditionstestandet fungerar vi dagligen som tränare och för oss är det extra viktigt att du får klar och tydlig feedback som är lätt att förstå. Kolla videon för att få en inblick i hur testningsprocessen går till.

INBODYMÄTNING: 20 € (NORM 25 €)


Med hjälp av InBody-mätningen får du noggrann information om din kroppsammansättning. Mätningen räcker inte längre än ett par minuter, men vi reserverar tid för ordentlig genomgång och analys av resultaten.

PLANERING AV TRÄNINGSPROGRAM, INBODYMÄTNING OCH TRÄNING – 90 MIN: 100 € (NORM 120 €)

Vi planerar ett träningsprogram (styrka och uthållighet) enligt dina målsättningar. Under träningen går vi igenom teknik samt val av redskap och vikter.

Anmälning och mer information:
Mikael Paajanen
+358 50 560 2023

.