TRÄNINGSSERVICE

Vår samarbetspartner R5 Athletics and health ansvarar för träningsservicen. Bekanta dig med R5 träningsservice och konditionstester på deras hemsida.

KONDITIONSTEST OCH TRÄNINGSSERVICE
FÖR SJÖFARARE

Vår samarbetspartner R5 athletics and health erbjuder konditionstest för sjöfarare. Om du är intresserad av deras service kan du kontakta Mikael Paajanen (+358 50 560 2023). Tester kan ordnas både på SSB gym i Skatudden eller på R5 egen lokal i Krämertsskog.

DIREKT MAXIMALT SYREUPPTAGNINGSTEST, LAKTAT OCH INBODY: 120 € (NORM.150 €)


Maximal syreupptagningsförmåga

Andnings- och cirkulationssystemets förmåga att ta upp och transportera syre. Detta ger mycket information om din uthållighetsprestationsförmåga och är ett bra verktyg för att följa med utvecklingen. Det är frågan om ett s.k. direkt test dvs. under testet mäts dina andningsgaser, vilket ger noggrann information om din kondition och är inte baserad på en uppskattning.
 
Aeroba och anaeroba tröskeln

Tröskelvärdena anger vid vilka plusvärden du tränar specifika egenskaper. Under feedbacken går vi igenom de olika uthållighetsområdena och hjälper till att planera ett träningsprogram enligt dina målsättningar. Trösklarna bestäms noggrant m.h.a. andningsgaserna samt blodlaktat.
 
Energiomsättning

Mätningen ger en inblick i vilket förhållande din kropp använder fett och kolhydrater som energi under fysiskaktivet.
 
Feedback

Du får noggrann feedback genast efter testet och vi reserverar även gott om tid för frågor och diskussion. Vid sidan om konditionstestandet fungerar vi dagligen som tränare och för oss är det extra viktigt att du får klar och tydlig feedback som är lätt att förstå. Kolla videon för att få en inblick i hur testningsprocessen går till.

INBODYMÄTNING: 20 € (NORM 25 €)


Med hjälp av InBody-mätningen får du noggrann information om din kroppsammansättning. Mätningen räcker inte längre än ett par minuter, men vi reserverar tid för ordentlig genomgång och analys av resultaten.

PLANERING AV TRÄNINGSPROGRAM, INBODYMÄTNING OCH TRÄNING – 90 MIN: 100 € (NORM 120 €)

Vi planerar ett träningsprogram (styrka och uthållighet) enligt dina målsättningar. Under träningen går vi igenom teknik samt val av redskap och vikter.

Anmälning och mer information:
Mikael Paajanen
+358 50 560 2023

.