SSB-avgifter för rederiet


Sjöfarare som arbetar på ett finskt handelsfartyg i utrikestrafik, räddningsfartyg som i förvärvssyfte används till havs, isbrytare, farledsfartyg, fartyg som utför sjömätning, forskningsfartyg samt fiskefartyg som är verksamma utanför Östersjön samt sjöfararens arbetsgivare är skyldiga att betala en serviceavgift till Sjömansservicebyrån.

För sjöfararen är serviceavgiften en tusendel av den inkomst som sjöfararen får på fartyget. För arbetsgivaren är serviceavgiften en tusendel av den inkomst som betalas till sjöfararen på fartyget. (Sjömansservicelåg, 4 §)

När ett rederi betalar SSB avgift, har sjöfararna som arbetar på rederiets fartyg rätt att använda alla Sjömansservicebyråns tjänster.


Instruktioner för betalning av SSB-avgifter
 

Kontakta Sjömansservicebyråns ekonomiansvarige talous@mepa.fi om ert rederi har frågor om SSB-avgifter.