Delta i ForMare

Om ni som representerar rederierna är intresserade att delta i programmet rekommenderar vi att ni bekantar er med material och publikationer som finns på hemsidan. Ni kan även be om presentationstillfällen genom att skicka e-post till formare@mepa.fi.
 

Valen
 

Ni bestämmer det maximala antalet deltagare som ni är färdiga att betala för. Nödvändigtvis väljs inte så många deltagare med, eftersom vi endast väljer personer som fyller alla krav. Kraven är följande: 

  • Arbetsår bör finnas kvar, så att programmet faktiskt förbättrar arbetshälsan
  • Behov av livsstilsförändring
  • (Fast arbetsförhållande)

Valen görs tillsammans med arbetshälsovården och fartygens sjukskötare. Om era fartyg inte har sjukskötare kan valen även göras med t.ex. rederiets HR-ansvariga. 

Efter valrundan presenteras en lista på möjliga deltagare. I detta skede kan rederiet ännu göra förändringar i deltagarlistan vid behov. 

 

Rederiets uppgifter
 

När rederiet binder sig till ForMare bör ni meddela er arbetshälsovård om ert deltagande i projektet, så att de är medvetna om saken. 

Om ForMare är okänt för dem kan ni hänvisa dem att bekanta sig med ForMare materialet. Meddela även valen till fartygens eventuella sjukskötare.

 

Pris
 

ForMares pris för rederierna är 700 euro/deltagare. Detta täcker hela 3 ½ år och innehåller:

  • 10x instruerade träningstillfällen/deltagare
  • 5x motionstest/deltagare
  • resultatrapport en gång om året, rapporten innehåller en sammanfattning över deltagarnas resultat
  • rätt att få deltidsinformation och annan situationsbeskrivning vid behov
  • alla publikationer och undersökningar som berör ForMare

 

 

YHTEYSTIEDOT

Henkilöstö
Täällä toimimme
Palveluverkosto

 

TILAA

Vapaavahti
MEPAn Uutissähke
Kirjat ja elokuvat

 

 

KÄYNTIOSOITE

Merimiespalvelutoimisto
Linnankatu 3, 00160 Helsinki
PL 170

Auki arkipäivisin 9 - 15

+358 9 668 9000
mepa@mepa.fi MEISTÄ

Mikä on MEPA?
MEPA-maksut
Tiedotus
Toimimme yhdessä

 

Anna palautetta meille - arvostamme sitä!

 

 

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskut
Välittäjä: OpusCapita
Välittäjätunnus: 003710948874 
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702425205

 

CONTACT INFORMATION

Personnel
Where are we?
Local contacts
 

READ ONLINE

Vapaavahti - Frivakt

 

 

VISIT US

Finnish Seamen's Service
Linnankatu 3, 00160 Helsinki
PL 170

Open during the week 9 - 15

+358 9 668 9000
mepa@mepa.fi ABOUT US

What is FSS?
FSS fees
 

 

Give us feedback

 

 

BILLING ADDRESS

Online invoice
OpusCapita Solutions Oy  
Invoice address: 003702425205