SSB-avgifter för sjöfarare


Varför avhålls det SSB avgift från min lön?
 

SSB-avgiften är en lagstadgad avgift vars funktion är att finansiera Sjömansservicebyråns (SSB) tjänster för sjöfarare. Dessa tjänster är SSB kurser, bibliotekverksamhet, fritidsboende (Ylläs), information, motions- och hälsotjänster samt mångsidiga idrotts- och kulturevenemang.

 

Vad får jag för min SSB avgift?
 

Sjöfarare som betalar SSB-avgift har rätt till alla tjänster som SSB erbjuder. Via biblioteket kan du beställa valfria böcker och dvd-filmer till fartyget. Tidningstjänsten som SSB:s ombudsmän och kontaktpersoner erbjuder förser fartygen med de nyaste dagstidningarna och tidskrifterna. På SSB:s skräddarsydda kurser för sjöfarare kan du delta på kurser med flexiblare tidtabeller och till förmånligare priser, än vad traditionella vuxen- och arbetarinstitut kan erbjuda. Motions- och idrottstjänster som SSB organiserar är kostnadsfria och tjänster som erbjuds via samarbetspartner är understödda av SSB. Yllässtugorna erbjuder möjligheten att till ett märkbart förmånligare pris njuta av Lapplands fjällandskap. ForMare-hälsoprogram är planerat för sjöfarare som är i behov av en livsstilsförändring.

Mångsidiga idrotts-, kultur-, och uppfriskningsevenemang är till största delen kostnadsfria för sjöfarare.

 

Hur mycket är SSB:s avgift av min lön?
 

SSB-avgift är 0,1 % det vill säga en promille av sjöfararens månatliga bruttolön. Om sjöfararens lön är 3.500 euro i månaden blir SSB-avgiften som tas från månadslönen 3,5 euro. Detta betyder att sjöfararen under ett år betalar tillsammans 42 euro SSB-avgift från sin lön.

Exempel på SSB-avgifter i jämförelse med lönenivåer.

Bruttolön (mån)

SSB-avgift 0,1 % (mån)

SSB-avgift (år)

2000

2.0

24

2500

2,5

30

3000

3

36

3500

3,5

42

4000

4

48

4500

4,5

54

5000

5

60

 

Vilka SSB-tjänster kan pensionärer använda?
 

Pensionärer kan hyra Yllässtugor vid de fallen det finns lediga stugor. Aktiva sjöfarare har företräde för reservation.

Ännu 6 månader efter att en sjöfarare gått i pension kan hen anmäla sig till SSB kurser på samma vis som aktiva sjöfarare. Efter 6 månader kan pensionärer delta på kurser om det finns utrymme. Pensionärernas kursavgift är lite högre än aktiva sjöfarares kursavgifter.

Även pensionerade sjöfarare kan låna böcker från SSB:s huvudbibliotek.

Pensionärer och andra intresserade kan göra en årsprenumeration på Frivakten till hemadressen. Beställningar: vapaavahti@mepa.fi

SSB:s nyhetsbrev utkommer en gång per vecka och berör sjöfarten, SSB-information och betydande utrikes-, inrikes-, samt sportnyheter.

Pensionärer kan genom att betala evenemangsavgift delta på SSB:s golfevenemang. För andra motionstjänster och evenemang ta kontakt med hälso- och motionsansvarige, urheilu@mepa.fi.

SSB ordnar årligen en mängd sjömanskvällar dit även pensionärer är välkomna. SSB deltar också i organiserandet av flera nostalgievenemang för pensionärer.

 

För tillfället är jag inte anställd, men före jag blev arbetslös betalade jag SSB-avgift. Har jag rätt att använda SSB:s tjänster?
 

SSB:s tjänster kan användas upp till 6 månader efter att man blivit arbetslös.

 

Jag studerar sjöfart. Har jag rätt att använda SSB:s tjänster?
 

Studeranden har rätt att delta på SSB:s kurser. Studeranden betalar samma kursavgift som aktiva sjöfarare betalar.

Det är möjligt att delta på idrottsturneringar ifall att studerandelag inte tar en plats från lag som består av aktiva sjöfarare. Studeranden kan rikta frågor angående turneringsdeltagande till arbetshälso- och motionsansvarige (urheilu@mepa.fi).