Verksamhetsställen

 

Skatudden 

Vårt huvudkontor finns i Helsingfors på Skatudden, Slottsgatan 3.

Du kan bekanta dig med vår biblioteks breda utbud eller be om en personlig kod som ger dig tillgång till vårt gym. 

Kontoret är öppet vardagar kl 9-15.

Slottsgatan 3, 00160 Helsingfors
+3589 668 9000
mepa@mepa.fi

 


 Åbo
 

 

SSB:s kontor i Åbo har flyttat.

Vi verkar nu inom Sjömanskyrkans utrymmen på adressen:

Chaffisgränden 2, 20210 Åbo

laivapalvelut@mepa.fi


  


Seafarers' Center i Nordsjö hamn
 

 

Seafarers' Center finns i den direkta närheten av Nordsjö hamn.
Centret är i samanvändning med Finska Sjömanskyrkan.

Nycklarna till ett gratis gym för sjöfarare fås från centret. Gymmet är på gångavstånd. Be gärna om mera information.

Helsinki Seafarers' Centre
Proviantgatan 4, 00980 Helsingfors
laivapalvelut@mepa.fi