Merenkulkijoita ajoharjoittelussa

01.10.2019 kl. 12:52
Dagskurs i övningskörning

MEPA järjesti Riihimäen ajoharjoitteluradalla kurssin, jolla harjoiteltiin auton käsittelyä liukkaalla radalla ja käytiin läpi liikenteen turvallisuusasioita. Kymmenhenkinen ryhmä sai autot käyttöön Riihimäen Ajoharjoittelukeskukselta. Kurssi onnistui hyvin ja tullaan järjestämään myös jatkossa.

SSB ordnade en övningskörningskurs, där det var möjligt att praktisera körning på halkbana samt gå igenom trafiksäkerhet i teorin. En grupp på tio sjöfarare fick bilar till låns av Riihimäki Övningskörningscentrum. Kursen var lyckad och kommer även att ordnas i framtiden.

Mepafoto