MEPAn kirjasto kyselee

24.02.2020 kl. 10:04
SSB:s bibliotek frågar

Vastaa niin voitat!

MEPAn kirjasto kartoittaa aktiivimerenkulkijoiden digitaalisia lukutottumuksia tulevaisuutta varten. Arvomme vastaajien kesken 30 BookBeat -koodia, joilla pääsee vuodeksi tuhansien e- ja äänikirjojen kirjastoon. Kysely sulkeutuu maaliskuun lopussa. Kysely suomeksi.

 

Svara och vinn
SSB:s bibliotek kartlägger sjöfararnas digitala läsvanor inför framtiden. Bland alla som svarar lottar vi ut 30 BookBeat-koder, som ger tillgång till tusentals e-böcker och ljudböcker under ett helt år. Enkäten stängs i slutet av mars.
Enkät på svenska.

Lisätiedot/info: ella.mustamo@mepa.fi  +35896 689 0020