Följande villkor gäller alla SSB:s kurser


Vi på SSB har funderat hur man kunde minska på mängden annulleringar. Omotiverade anmälningar, sista stundens annulleringar och frånvaranden är beklagliga och besvärliga för alla. SSB måste ofta betala fullt pris för dem som annullerar i sista minuten. Dessutom förhindrar det att dem som är tilldelade reservplatser från att delta. Arbete till sjöss är ofta sådant, att tidtabeller och arbetsturer ändrar p.g.a. väder, sjukfall eller liknande. Det kan man inte påverka, det är del av arbetets natur. 

 

Vem kan delta?
 

 • Arbetande sjöfarare med rätt till SSB:s tjänster

 • Arbetslösa sjöfarare under de första 6 månaderna av arbetslöshet

 • Pensionerade sjöfarare under de första 6 månaderna efter pensionering

Lediga platser kan erbjudas med lite högre självriskandel:

 • För sjöfarare som har gått i pension för mera än 6 månader sedan

 • För sjöfarare som har varit arbetslösa i mer än 6 månader

Lediga platser delas ut ungefär en vecka före kursen.
 

Anmälningar och kontakt
 

 • Man kan anmäla sig till kurserna genast då de publiceras på SSB:s hemsida

 • I  meddelandefältet kan du meddela om logibehov, eventuella allergier eller annat som bör tas hänsyn till

 • Om anmälningen lyckas får du genast en automatisk kvittering till din e-post. Om du inte får kvittering har någonting gått fel. Försök på nytt eller kontakta SSB:s kursansvarige: opinto@mepa.fi

 • Om kursen är full går anmälningen till kölistan. Om platser blir lediga delas de ut som reservplatser i den ordning som anmälningarna togs emot.

 • Kontakten mellan SSB och kursdeltagarna hålls främst via e-post. Anmälda kursdeltagare förutsätts att kontrollera sin e-post regelbundet, minst en gång per vecka.

 • Ungefär två veckor före kursen börjar får alla anmälda ett kursbrev till sin e-post. Kursbrevet innehåller noggrann information om kursen och kursplatsen
   

Kursavgift
 

 • Många kurser är helt gratis. En del av kurserna har en självrisksavgift, t.ex. idrottskurserna i Pajulahti, ridningskurserna och Höstresan till Ylläs.

 • I kursbeskrivningen meddelas det om kursen kräver en självrisksavgift.Till  vissa hobbykurser hör en materialavgift.

 • På språkkurser betalar deltagarna sina kursböcker själva.

 • Räkningen för eventuella kurskostnader skickas som skild e-post från adressen talous@mepa.fi. Förfallodagen är 3-4 arbetsdagar före kursen börjar.
   

Annullering
 

 • Annulleringar måste alltid meddelas till kursansvarige, opinto@mepa.fi eller 010 349 3105

 • Att lämna fakturan obetald räknas inte som annullering.

 • Betalda avgifter återbetalas inte om deltagaren annullerar sitt deltagande. I följande fall kan kursavgiften återbetalas: arbete, sjukdom.

 • Obetalda kursavgifter skickas till indrivning

 • Om kursen inhiberas, återbetalas betalda kursavgifter
   

Försäkring
 

Kursdeltagare är inte försäkrade av SSB. Var och en ansvarar för sin egen försäkring. Speciellt på idrottskurser rekommenderar vi olycksförsäkringar.

 

Måltid
 

På hel- och flerdagskurser får deltagarna lunch. Meddela om specialdieter i kursanmälningen eller senast när kursbrevet kommer med e-posten. Dieter tas i beaktande om möjligt.
 

Logi
 

 • SSB erbjuder logi för dem som kommer långt ifrån. Login är vanligtvis i form av två personers rum. Med detta försöker SSB möjliggöra kursdeltagande även för dem som bor långt ifrån kursplatsen.

 • Logi kan även ordnas för natten före kursen börjar, så att alla kan börja kursen utvilade