Sjömansträffar

 

Motoristhändelser, många nostalgiska träffar, besök i sjöfarts museum och många andra get togethers! 

Vi informerar om kommande hänselder bl.a. i händelsekalendern, Facebook, Frivakt-tidningen och i SSB:s nyhetstelegram.